08-312200

Planera begravning med begravningsbyrån

Att som nära anhörig få ansvar för allt som ska ske vid dödsfall kan kännas svårt. Men hos oss kan du vara trygg. Vi ser till att planering och genomförande sker med minsta möjliga belastning för dig och dina nära. Vi ger råd och handfast hjälp med allt praktiskt som naturligt följer på en bortgång. Under vårt första möte går vi tillsammans igenom alla frågor.

Vad behöver vi göra?

Det finns flera praktiska frågor som uppkommer när man ska planera begravning. Vi hjälper er att svara på frågor som: Vad måste enligt lag göras inom 30 dagar? Vad vill de efterlevande och vad var den avlidnes vilja kring kvarlåtenskap och begravningsform? När, hur och i vilken ordning ska saker göras? 

 

Förberedelse inför vårt möte

Om du vill kan du förbereda dig inför vårt första mötet. Det är bra om du inför mötet har möjlighet att ta fram: den avlidnes fullständiga namn och personnummer; dödsdatum; adress; gravbrev (om det finns); samt nedskrivna eventuella önskemål om begravningen (till exempel dokumentet Min sista vilja).

Du kan också förbereda dig för vårt samtal genom att skriva ner de frågor du vill ställa till oss och tänka igenom den avlidnes sista vilja (skriftlig eller muntlig) och de efterlevandes önskemål kring:

 • begravningsform: kistgrav, urngrav eller minneslund mm.
 • kyrklig eller borgerlig ceremoni
 • präst eller annan officiant
 • lokal för ceremoni och för eventuell minnesstund
 • begravningskaffe eller måltid
 • sång och musik
 • dekorationer
 • avsked (visning)
 • eventuell fond som bör uppmärksammas
 • eventuella juridiska frågor

 

Ta hand om kvarlåtenskap

Vissa praktiska göromål behöver ganska snabbt tas omhand av den avlidnes närmaste. Här har vi sammanställt några av de viktigaste.

 • Ta hand om den avlidnes värdesaker: smycken, plånbok, handväska och liknande.
 • Informera andra närstående, kamrater och arbetsgivare.
 • Se till att egendom som bil eller båt etc. står där de ska.
 • Säkerställ att värdehandlingar förvaras säkert och tryggt.
 • Ta hand om post till den avlidnes hemadress.
 • Om det är oklart hur stor behållningen i dödsboet är, vänta med att betala räkningar tills bouppteckning eller dödsboanmälan gjorts.
 • Stoppa alla automatiska överföringar från den avlidnes konton.
 • Säga upp eventuella abonnemang och hyresavtal.

Du är välkommen att närhelst du vill kontakta oss med frågor eller för mer information. Michael Kandeman, Begravningsrådgivare
070 – 620 38 67